Zavolejte nám (Po-Pá 9-17, So 9-12)

Obchodní podmínky

  1. Objednání zboží

Objednávky se přijímají přímou objednávkou z internetového obchodu firmy NAMCHE Stores, s.r.o. (http://namcheshop.cz/) nebo e-mailem (eshop@namche.cz). Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je závazná pro obě strany. Přijetí a platnost objednávky od kupujícího je dána obdržením potvrzujícího e-mailu od prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že není schopen dodat zboží v požadovaném množství. Kupující svoji objednávkou potvrzuje, že akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné.

 

  1. Cena

Platná cena je cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy (zaslání objednávky). Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Připočítává se cena poštovného a balného.

 

  1. Dodání a způsob platby

Objednané zboží je odesláno, resp. je k vyzvednutí obvykle do 3 kalendářních dnů po obdržení objednávky. Dodání po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím. Pokud prodávající překročí dohodnutou dobu dodání konkrétního druhu zboží, má kupující právo zrušit objednávku a to telefonicky nebo emailem.

Objednávky se vyřizují s možností následujících variant plateb:

a) dobírka - platba při doručení přepravní službou na fakturační, nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce nebo při vyzvednutí zásilky na pobočce. Dobírku je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou, to závisí na možnostech výdejního místa.

b) platba předem - po přijetí objednávky bude kupujícímu vystavena „výzva k platbě" (proforma faktura), na základě které provede platbu na účet prodávajícího. Variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce. Při zadání „platba předem a odběr zboží na provozovně“ dostane zákazník informaci, že platba je už u nás na účtu a zboží je možné si vyzvednout.

c) platba online přes platební bránu - v závěru nákupu je kupující přesměrován na platební bránu. Přes ni provede platbu. Do systému prodávajícího se obratem zanesou údaje o uhrazení objednávky a ta může být expedována.

d) hotovost - platba v hotovosti nebo kartou na platebním terminálu při osobním odběru zboží v provozovně. Zboží lze vyzvednout po potvrzení objednávky v provozní době prodávajícího.

 

  1. Výměna zboží

Výměnu zboží může prodávající provést do 14 dní od jeho převzetí kupujícím. Pokud expedice proběhla správně dle objednávky kupujícího, musí tento uhradit náklady za zpětnou dopravu.

Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném obalu včetně všech originálních visaček. Zboží je nutno odeslat doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku. Doporučujeme postup výměny konzultovat přes mail nebo telefon s osobou odpovědnou za provoz eshopu. Nevztahuje se na osobní odběr.

Současně s vráceným zbožím posílejte vyplněný Formulář vrácení. Dostáváte ho mailem současně s informací o odeslání objednávky. Případně si o něj můžete napsat na: eshop@namche.cz.

 

  1. Právo na storno kupní smlouvy

Kupní smlouvu může kupující zrušit do 14 dnů bez uvedení důvodů a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou s vysvětlujícím dopisem. Doporučujeme využít Formulář vrácení. Dostáváte ho mailem současně s informací o odeslání objednávky. Případně si o něj můžete napsat na: eshop@namche.cz.

Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném obalu, se všemi visačkami. Lhůta 14 dnů začíná běžet dnem příjmu zboží kupujícím. Náklady na poštovné hradí kupující. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 15 dní vrátí peníze za vrácené zboží na bankovní účet kupujícího.

 

  1. Reklamace

Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit. Při podání reklamace je nutné předložit reklamované zboží, kopii prodejního dokladu a popis závady.
Podmínky reklamace jsou upraveny platným Reklamačním řádem firmy NAMCHE Stores, s.r.o.

 

  1. Kontaktní údaje prodávajícího

Sídlo firmy (neslouží k zasílání pošty):

Namche Stores s.r.o.
Heydukova 1589/6, 180 00 Praha 8
http://www.namche.cz

IČO: 05406056
DIČ: CZ0540656

 

Kamenná prodejna a výdejna eshopu – Vrchlabí (a kontaktní místo pro zasílání pošty):

Namche Stores s.r.o.
OD Alfa, Krkonošská 15, Vrchlabí, 543 01
e-mail: vrchlabi@namche.cz

mobil: 702 112 132

 

  1. Bankovní spojení prodávajícího

Pro platby v CZK:
Komerční banka, a.s., Zenklova 351/12, Praha 8, 180 00
č.ú.: 115-3266860247/0100 (měna účtu: CZK)
IBAN: CZ81 0100 0001 1532 6686 0247
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Pro platby v EUR:
Komerční banka, a.s., Zenklova 351/12, Praha 8, 180 00
č.ú.: 123-2903490257/0100 (měna účtu: EUR)
IBAN: CZ72 0100 0001 2329 0349 0257
SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

  1. Ochrana osobních údajů o kupujícím

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spor mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, může řešit Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti, kdy není dána působnost Finančního arbitra, Českého telekomunikačního úřadu a Energetického regulačního úřadu.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod. ČOI nejčastěji řeší otázky spojené s reklamacemi spotřebního zboží, nedodání zboží či nevrácení peněz po odstoupení od smlouvy, spory související s plněním smluv o dílo či o nejrůznějších službách, reklamace přepravy, zájezdů apod.

Více informací lze najít na odkazu: www.adr.coi.cz.

 

11. Platnost všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky platné pro internetový obchod firmy NAMCHE Stores, s.r.o. jsou platné od 1.1.2017. Řídí se zásadami Občanského zák. č. 40/1964 Sb., resp. Obchodního zák. š. 513/1991 Sb. a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.